NAUJIENOS
Jūsų IP adresas: 18.232.53.231 Prisijungimas - Registruokitės

Nuo šiol universitetinis išsilavinimas valstybės tarnautojui nereikalingas

Turbūt net labai norint nepavyktų apibūdinti Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių (toliau – JRK) veido išraiškų, jiems išvydus vieninteliame oficialiame šalies  leidinyje „Valstybės žiniose“ paskelbtą ministro įsakymo pakeitimą. Jame transliuojama viena žinia: jaunimo politika grimzta žemyn – JRK postą galės užimti ir neuniversitetinį, koleginį išsilavinimą turintys asmenys.

 

Iki tol galiojusio Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. priimto įsakymo Nr. A1-68 antraštė „Dėl pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo“ staiga tapo tokia – „Dėl pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ir pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. A1-585). Netikėtai atsiradęs žodžių junginys – vyresnysis specialistas – atrodo, lyg būtų „nukabintas nuo medžio“ – apie tokius planus nei su jaunimo reikalų koordinatoriais, nei su kitais jaunimo politikos dalyviais ir atsakingais asmenimis iki tol tartasi nebuvo. O kam? „Teisingiausi“ sprendimai priimami tik nedidelėje žmonių grupelėje – kuo bus mažiau liežuvių, tuo mažiau prieštaraujančių.

Nors turbūt buvo planuota pakeitimą priimti tyliai, „sprendimų priėmėjams“ nepavyko – Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (toliau – NJRKA), atstovaujanti koordinatorius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, pro akis šio fakto nepraleido. 2013 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos seimo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas Juras Požėla ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) gavo NJRKA raštą, kuriame buvo prašoma paaiškinti esamą situaciją. Juo labiau tuo pačiu įsakymu patvirtintų pavyzdinių nuostatų (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo dalis prieštarauja Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikai, patvirtintai LR SADM 2006-07-12 įsakymu Nr. A1-193 „Dėl  valstybinėms (perduodamos savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 13 daliai. Metodika nustato JRK, kaip vyriausiojo specialisto pareigybės išlaikymą.

Pasak Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjos Vaidos Giraitytės, šiuo pakeitimu yra siekiama sudaryti sąlygas valstybės tarnyboje dirbti ir neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą turintiems jauniems žmonėms. Patarėja teigė, jog dauguma Lietuvos kolegijų ruošia taip pat labai gerus specialistus, kurie galėtų dirbti valstybinėje institucijoje – šiuo atveju – eiti savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pareigas. Priešingos patarėjos išsakytai nuomonei laikosi NJRKA prezidentas Vidas Visockis, abejojantis, ar neuniversitetinį išsilavinimą turintys specialistai galėtų dirbti specifinių žinių reikalaujančiame darbe. Kitais žodžiais tariant tampa neaišku, ar šis pakeitimas padės išsaugoti ir užtikrinti kokybišką jaunimo politikos plėtrą, ar tiesiog ją sugriaus.

NJRKA prezidentas sau ir kitiems kėlė ne vieną retorinį klausimą – ar galimas darbo užmokesčio (DU) mažėjimas prisidės prie kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimo? Ar ir taip nedidelio JRK koordinatoriaus DU mažėjimas (jam patekus į B kategoriją) paskatins koordinatorius rašyti dar daugiau projektų, dirbti laisvu nuo darbo laiku (ką jie ir daro kiekvieną dieną)? Vardinti galima būtų daug, tačiau gresia ir kita situacija. Patvirtinus šį įsakymo pakeitimą dabartinius koordinatorius atleisti iš darbo bus laisviau, nei iki šiol. Kyla tik klausimas, ar įstatymų formuotojai ir visi kiti už tai atsakingi asmenys, nors kada nors pasidomi, ko reikia specialistui, ar darbo sąlygos savivaldybėse tinkamos jų veiklai vystyti, vietoje to, kad „kišti pagalius“ į ratus, kelti „bangas“ lygioje vietoje.

Vertėtų pabrėžti, kad koordinatoriai atsakingi už jauno žmogaus kryptingą ir pilnavertišką vystymąsi, kuris lemia jo ir visos valstybės ateitį. Ar šis sistemos griovimas laikomas tinkamu? Taip negalvoja visi 60 savivaldybių reikalų koordinatorių ir visi kiti, įgyvendinantys jaunimo politiką regionuose iš esmės. Tačiau peršasi tik viena išvada – valstybės tarnyboje aukštojo išsilavinimo nereikia. Prašom, imkit ir dirbkit visi, kurie nori dirbti. Pralobti nepralobsit, bet sistemą sugriausit.

Dar šį, gruodžio mėnesį, planuojamas susitikimas tarp NJKRA ir SADM atstovų. Tikimasi, kad po pokalbio įsakymo pakeitimas bus atšauktas. Priešingu atveju situacija gali ženkliai keistis. Abejotina, ar į gerąją pusę.

 

NJRKA informacija

 

 

 

 

Svarbu

Nuo šiol universitetinis išsilavinimas valstybės tarnautojui nereikalingas

Turbūt net labai norint nepavyktų apibūdinti Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių (toliau – JRK) veido išraiškų, jiems išvydus vieninteliame oficialiame šalies  leidinyje „Valstybės žiniose“ paskelbtą ministro įsakymo pakeitimą. Jame transliuojama viena žinia: jaunimo politika grimzta žemyn – JRK postą galės užimti ir neuniversitetinį, koleginį išsilavinimą turintys asmenys.

 

Skaityti daugiau...

Artėjant Europos Parlamento rinkimams susirūpinta jaunimo apolitiškumu

Lapkričio 5 dieną Kauno „Parkinn“ viešbutyje vyko Europos Parlamento informacijos biuro (EPIB) Lietuvoje organizuotas seminaras „Europos Parlamento rinkimai 2014 m. ir bendradarbiavimas su savivaldybėmis“. Į susitikimą su biuru atskubėjo savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai ir viešųjų ryšių specialistai.

Sužinota nei daug, nei mažai – balsavimas turėtų būti kiekvieno piliečio pareiga, tačiau faktas tas, jog jaunimas nėra linkęs to daryti. Ką darom?

 

Skaityti daugiau...

Mantas Zakarka: „Jūs pažaiskit smėlio dėžėje, o mes padarysim taip, kaip mums atrodo geriausia“

2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seime (toliau – LRS) viešėjo ne tik valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, svečiai iš Londono, bet ir Nacionalinio neapykantos kalbos mažinimo komiteto kampanijos simbolis Panda. Visi jie susirinko į atrodytų jau n-ąją panašaus pobūdžio konferenciją apie jaunimo politiką Lietuvoje. Tačiau šį kartą dalyviams buvo iškeltas retorinis klausimas: ar siekiame to, ko norime siekti? Kitais žodžiais tariant: ar darome tai, ką turėtume daryti?

 

Skaityti daugiau...

Jaunimo politikos dėmesio centre – regionai

Kovo pradžioje Jaunimo reikalų departamentas (JRD), drauge su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo nacionalinį susitikimą „Regioninės jaunimo politikos plėtra“. Šiemet šis jaunimo politikos formuotojų ir įgyvendintojų susitikimas įvyko vienoje lankomiausių Lietuvos kurortinių vietovių – Trakuose. Į vieną vietą bendram tikslui susitiko per 100 žmonių, tiesiogiai ir netiesiogiai atsakingų už palankios jaunimui aplinkos kūrimą ir jų tikslingo integravimosi į visuomenę skatinimą ir palaikymą.

Skaityti daugiau...

Jaunimo reikalų koordinatoriai – ne dėl „varnelės“

bendra jrkaSpalio 10–12 dienomis Druskininkuose vyko jau dešimtas, jubiliejinis Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) kasmetinis suvažiavimas – „Koordinalizacija 2013“. Šiemet į vieną vietą susirinko net 46 Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai. Prie bendro stalo susėdę jaunimo politikos formuotojai ir įgyvendintojai dalinosi ne tik metiniais pasiekimais, bet sveika kritika – suvažiavimo metu virė aštrios diskusijos.

 

Skaityti daugiau...

SVARBU

New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!

Jaunimo nedarbas – viena opiausių šalies problemų, turinti įtaką tokiems neigiamiems socialiniams reiškiniams kaip emigracija, nusikalstamumas, įvairios jaunimo priklausomybės.

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kasmet renka ir analizuoja duomenis apie niekur nedirbančius, nesimokančius ir mokymuose nedalyvaujančius (NEET) jaunus (15-29 m.) žmones. EBPO 2017 metų duomenimis, skirtingose šalyse NEET procentas nuo bendro tos amžiaus grupės jaunų žmonių skaičiaus varijuoja nuo 4,0 iki 33,6 proc. (vaikinai) ir nuo 5,9 iki 40,8 proc. (merginos). Atotrūkis tarp šių skaičių yra gana didelis. Tam įtaką darbo ne tik kiekvienos šalies ekonominės ir kitos sąlygos, bet ir metodai ir priemonės, kurie yra naudojami siekiant mažinti NEET skaičių. Šiuo metu nėra vieningo modelio, kurį naudojant būtų užtikrinamas stabilus NEET skaičiaus mažėjimas.

EBPO duomenimis, 2017 metais Lietuvoje NEET sudarė 11,2 proc. nuo bendro 15-29 metų amžiaus jaunų žmonių skaičiaus. Siekiant sumažinti niekur nedirbančių, nesimokančių ir kitokiuose mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų skaičių, Lietuvoje 2015 metais nacionaliniu mastu buvo pradėtas įgyvendinti projektas “Atrask save”, kurio pagrindinis tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projekto vykdytojais tapo visoje šalies teritorijoje veikiančios teritorinės darbo biržos. Tai vienas iš būdų naudojamų mažinant NEET skaičių. Kiekviena šalis naudoja įvairius metodus ir priemones darbui su NEET.

Siekdama prisidėti prie niekur NEET grupei prisiriamų jaunų žmonių integracijos sklandžiau grįžti mokytis ar į darbo rinką, 2017 m. Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA) kartu su partneriais iš Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Lenkijos pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!, kurio tikslas – keičiantis gerąja patirtimi ir naujovėmis apie jaunimo užimtumą (mokymai, stažuotės, praktika, savanorystė ir kt.), kurios yra naudojamos skirtingose ​​šalyse, sukurti naują bendrą modelį ir pritaikyti jį projekto partnerėse bei kitose šalyse.

Nuo 2017 m. liepos mėnesio visos projekte dalyvaujančios organizacijos, pasitelkdamos ekspertus, atlikę jaunimo nedarbo situacijos analizę, po apskritojo stalo diskusijų su jaunimu kiekvienoje projekte dalyvaujančioje savivaldybėje, parengė bendrą vietos valdžios institucijų rekomendacijų sąrašą vietos valdžios institucijoms, pagrįstą dabartinės jaunimo nedarbo padėties tyrimais ir esama įsidarbinimo galimybių praktika jaunimo užimtumo politikos gerinimui.

Spalio 8-14 d. Ispanijos Toledo mieste esančioje San Servado pilyje vyko projekto partnerių organizuoti jaunimo mokymai, kurių metu padedant patyrusiems mokymų vadovams, 35 jaunuoliai (po 6 jaunuolius ir 1 grupės vadovą iš kiekvienos dalyvaujančios šalies) tobulino savo bendravimo, darbo komandoje, asmeninius įgūdžius bei kompetencijas ir taip pat prisidėjo prie jau anksčiau minėto modelio rengimo.

Po Ispanijoje vykusių mokymų, kiekvienas mokymuose dalyvavęs jaunuolis praleis savanoriaudamas organizacijose ne mažiau kaip 30 val., kurių metu su atsakingo asmens pagalba stengsis perduoti kitiems savo savivaldybės jaunuoliams žinias ir įgūdžius įgytus mokymų metu.

Apibendrinus visų projekto partnerių surinktus duomenis, mokymų metu sugeneruotas idėjas ir pasiūlymus, 2019 m. liepos mėn. planuojama baigti rengti naują darbo su NEET modelį, kurį planuojama įgyvendinti ne tik projekte dalyvaujančiose, bet ir kitose šalyse. Parengtas modelis visuomenei bus pristatytas projekto baigiamosios konferencijos metu. Daugiau apie projektą galite sužinoti čia.

Už šio straipsnio turinį atsako Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kandidatės į NJRKA prezidentes motyvacinis laiškas

      Šių metų gruodžio 5-6 d. Kėdainiuose rengiamo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) visuotinio susirinkimo metu bus renkamas ir naujas NJRKA prezidentas. Pateikiame kandidatės į organizacijos prezidentes motyvacinį laišką:

Jaunimo reikalų koordinatorių visuotinis rinkiminis susirinkimas-seminaras „Koordinalizacija 2017“

NJRKA Jaunimo reikalų koordinatorių visuotinis rinkiminis susirinkimas-seminaras „Koordinalizacija 2017“ (kartu su NJRKA prezidento ir valdybos rinkimais, naujų JRK priėmimu) numatyta, kad vyks gruodžio 5-6 d. pačiame Lietuvos centre – Kėdainiuose, viešbutyje „Grėjaus namas“ (www.grejausnamas.lt).  

Preliminari programa:

Europos tyrėjų bendradarbiavimas – būtinas

Lietuvoje įvyko ilgai laukti tarptautiniai jaunimo tyrėjų mokymai „Youth researchers: upgraded!“ (liet. Jaunimo tyrėjai: atnaujinta), kuriuos organizavo VšĮ „Politikos ir tyrimų analizės institutas“. Mokymai, kuriuose dalyvavo net aštuonių šalių (Turkijos, Norvegijos, Portugalijos, Lietuvos ir kt.) jaunimo situacijos tyrėjai bei jaunimo politikos ekspertai vyko jaunimo politikos padangėje garsiame mokymų centre „Daugirdiškės“ (Trakų rajonas).

Jaunimo politikos dėmesio centre – regionai

Kovo pradžioje Jaunimo reikalų departamentas (JRD), drauge su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo nacionalinį susitikimą „Regioninės jaunimo politikos plėtra“. Šiemet šis jaunimo politikos formuotojų ir įgyvendintojų susitikimas įvyko vienoje lankomiausių Lietuvos kurortinių vietovių – Trakuose. Į vieną vietą bendram tikslui susitiko per 100 žmonių, tiesiogiai ir netiesiogiai atsakingų už palankios jaunimui aplinkos kūrimą ir jų tikslingo integravimosi į visuomenę skatinimą ir palaikymą.