NAUJIENOS
Jūsų IP adresas: 3.235.30.155 Prisijungimas - Registruokitės

Nuo šiol universitetinis išsilavinimas valstybės tarnautojui nereikalingas

Turbūt net labai norint nepavyktų apibūdinti Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių (toliau – JRK) veido išraiškų, jiems išvydus vieninteliame oficialiame šalies  leidinyje „Valstybės žiniose“ paskelbtą ministro įsakymo pakeitimą. Jame transliuojama viena žinia: jaunimo politika grimzta žemyn – JRK postą galės užimti ir neuniversitetinį, koleginį išsilavinimą turintys asmenys.

 

Iki tol galiojusio Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. priimto įsakymo Nr. A1-68 antraštė „Dėl pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo“ staiga tapo tokia – „Dėl pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ir pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. A1-585). Netikėtai atsiradęs žodžių junginys – vyresnysis specialistas – atrodo, lyg būtų „nukabintas nuo medžio“ – apie tokius planus nei su jaunimo reikalų koordinatoriais, nei su kitais jaunimo politikos dalyviais ir atsakingais asmenimis iki tol tartasi nebuvo. O kam? „Teisingiausi“ sprendimai priimami tik nedidelėje žmonių grupelėje – kuo bus mažiau liežuvių, tuo mažiau prieštaraujančių.

Nors turbūt buvo planuota pakeitimą priimti tyliai, „sprendimų priėmėjams“ nepavyko – Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (toliau – NJRKA), atstovaujanti koordinatorius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, pro akis šio fakto nepraleido. 2013 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos seimo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas Juras Požėla ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) gavo NJRKA raštą, kuriame buvo prašoma paaiškinti esamą situaciją. Juo labiau tuo pačiu įsakymu patvirtintų pavyzdinių nuostatų (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo dalis prieštarauja Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikai, patvirtintai LR SADM 2006-07-12 įsakymu Nr. A1-193 „Dėl  valstybinėms (perduodamos savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 13 daliai. Metodika nustato JRK, kaip vyriausiojo specialisto pareigybės išlaikymą.

Pasak Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjos Vaidos Giraitytės, šiuo pakeitimu yra siekiama sudaryti sąlygas valstybės tarnyboje dirbti ir neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą turintiems jauniems žmonėms. Patarėja teigė, jog dauguma Lietuvos kolegijų ruošia taip pat labai gerus specialistus, kurie galėtų dirbti valstybinėje institucijoje – šiuo atveju – eiti savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pareigas. Priešingos patarėjos išsakytai nuomonei laikosi NJRKA prezidentas Vidas Visockis, abejojantis, ar neuniversitetinį išsilavinimą turintys specialistai galėtų dirbti specifinių žinių reikalaujančiame darbe. Kitais žodžiais tariant tampa neaišku, ar šis pakeitimas padės išsaugoti ir užtikrinti kokybišką jaunimo politikos plėtrą, ar tiesiog ją sugriaus.

NJRKA prezidentas sau ir kitiems kėlė ne vieną retorinį klausimą – ar galimas darbo užmokesčio (DU) mažėjimas prisidės prie kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimo? Ar ir taip nedidelio JRK koordinatoriaus DU mažėjimas (jam patekus į B kategoriją) paskatins koordinatorius rašyti dar daugiau projektų, dirbti laisvu nuo darbo laiku (ką jie ir daro kiekvieną dieną)? Vardinti galima būtų daug, tačiau gresia ir kita situacija. Patvirtinus šį įsakymo pakeitimą dabartinius koordinatorius atleisti iš darbo bus laisviau, nei iki šiol. Kyla tik klausimas, ar įstatymų formuotojai ir visi kiti už tai atsakingi asmenys, nors kada nors pasidomi, ko reikia specialistui, ar darbo sąlygos savivaldybėse tinkamos jų veiklai vystyti, vietoje to, kad „kišti pagalius“ į ratus, kelti „bangas“ lygioje vietoje.

Vertėtų pabrėžti, kad koordinatoriai atsakingi už jauno žmogaus kryptingą ir pilnavertišką vystymąsi, kuris lemia jo ir visos valstybės ateitį. Ar šis sistemos griovimas laikomas tinkamu? Taip negalvoja visi 60 savivaldybių reikalų koordinatorių ir visi kiti, įgyvendinantys jaunimo politiką regionuose iš esmės. Tačiau peršasi tik viena išvada – valstybės tarnyboje aukštojo išsilavinimo nereikia. Prašom, imkit ir dirbkit visi, kurie nori dirbti. Pralobti nepralobsit, bet sistemą sugriausit.

Dar šį, gruodžio mėnesį, planuojamas susitikimas tarp NJKRA ir SADM atstovų. Tikimasi, kad po pokalbio įsakymo pakeitimas bus atšauktas. Priešingu atveju situacija gali ženkliai keistis. Abejotina, ar į gerąją pusę.

 

NJRKA informacija