NAUJIENOS
Jūsų IP adresas: 18.206.194.83 Prisijungimas - Registruokitės

Mantas Zakarka: „Jūs pažaiskit smėlio dėžėje, o mes padarysim taip, kaip mums atrodo geriausia“

2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seime (toliau – LRS) viešėjo ne tik valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, svečiai iš Londono, bet ir Nacionalinio neapykantos kalbos mažinimo komiteto kampanijos simbolis Panda. Visi jie susirinko į atrodytų jau n-ąją panašaus pobūdžio konferenciją apie jaunimo politiką Lietuvoje. Tačiau šį kartą dalyviams buvo iškeltas retorinis klausimas: ar siekiame to, ko norime siekti? Kitais žodžiais tariant: ar darome tai, ką turėtume daryti?

 

Dalyvius sveikino Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas ir konferencijos organizatorius, Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos Pirmininkas Juras Požėla. Pranešimą skaitęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento vyriausiasis patarėjas Steponas Kulbauskas, jaunimo reikalų koordinatoriams, atsakingiems už jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėse, pranešė džiugią žinią apie jų darbo užmokesčio (DU) didėjimą – planuojama esamą 250 mln. Lt. biudžetą padidinti iki 278 mln. Lt.

 

Jaunimo organizacija – valstybinio sektoriaus partneris?

Konferencijos dalyvius nustebino naujojo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidento Manto Zakarkos pranešimas apie jaunimo nevyriausybinio sektoriaus situaciją, kylančius iššūkius. M. Zakarka teigė, jog nevyriausybinių jaunimo organizacijų sektorius kelia drąsiausias idėjas ir teikia realius siūlymus, o visų svarbiausia – siekia viešosios naudos visai visuomenei. Apie tarp institucinį, jaunimo ir savivaldybių bendradarbiavimą M. Zakarka kalbėjo, jog iniciatyvusis jaunimas, nuvykęs į savivaldybę pristatyti savo idėjų, padrąsinimų sulaukia, tačiau kas iš to? „Jūs pažaiskit smėlio dėžėje, o mes padarysim taip, kaip mums atrodo geriausiai“, – apie politikų požiūrį į veikiantį jaunimą savivaldybėse kalbėjo prezidentas. „Gal atėjo laikas jaunimo organizaciją paversti tikrais partneriais valstybiniam sektoriui? Už tai turi būti atsakingos abi pusės. Organizacijos turi išmokti parodyti konkretų rezultatą“, – savo siūlymus dėstė M. Zakarka.

 

Infrastruktūra yra, trūksta tik jaunimo

Tuo tarpu Lietuvos JRK atstovaujančios Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentas Vidas Visockis džiaugėsi koordinatorių sėkme. Apie tai byloja jų kilimas karjeros laiptas – šiuo metu, buvęs Zarasų JRK Ramūnas Keršys eina Zarasų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. V. Visockis mano, jog jaunimo politikai, kaip ir visoms kitoms, yra reikalingas lyderis, kurių daugelyje regionų yra per mažai. Dar vienas prezidento pastebėjimas – jaunimo trūkumas regionuose. Žinoma, galima tik pasidžiaugti, kad šiuo metu Lietuvoje veikia virš aštuoniasdešimt atvirų centrų ir virš šimto atvirų erdvių. Kyla klausimas, kas iš to, jei jie lieka stovėti tušti? „Ateinančiais metais turime orientuotis į tai, kaip pritraukti jaunimą į regionus. Didžiausias dėmesys ir lėšos turi būti skirtos nebe „kietiesiems“, investiciniams projektams, o jaunimą pritraukiančioms ir save realizuoti padedančioms veikloms“, – teigė V. Visockis.

Transformuoti į darbo rinką – dar mokykloje

Darbo ir socialinių tyrimų instituto (DSTI) direktorius prof. dr. Boguslavas Gruževskis teigė, jog šiuo metu pastebimas jaunimo nedarbo šalyje mažėjimas, kas džiugina visus jaunimo politikos formuotojus ir įgyvendintojus. Tačiau atsigręžiama į šeimą ir mokyklą – dvi svarbiausias vaikui institucijas. „Galime teigti, kad šeima, viena svarbiausių vaiko ugdytojų, neatlieka savo funkcijų“, – teigė B. Gruževskis. Profesorius pateikė pavyzdį: „Yra apsčiai tokių atvejų, kai tėtis žiūri krepšinį, vietoj to, kad mokytų vaiką fizikos“, – vieną iš gyvenimiškų situacijų pateikė DSTI direktorius. Jeigu vaikas – žemo pažangumo, šeimoje situacija taip pat nepalanki, akivaizdu, kad tokie vaikai gali patekti į bedarbių gretas. Profesoriaus manymu, vienas iš svarbesnių dalykų nedarbo problemai spręsti – vaiko transformacija į darbo rinką bendrojo lavinimo proceso metu. Mokykloje vaikai turi būti supažindinti su kitu, darbo pasauliu, kuris jiems yra nežinomas.

 

Iš narkotikų liūno – į direktorius

Konferencijoje viešėjo svečiai iš Londono (Anglija) – organizacijos „198 Contemporary Arts and Learning“ (liet. 198 „Šiuolaikinis menas ir mokymasis“) direktorė Julia Wolton ir du organizacijai priklausantys jaunuoliai, kurios dėka jiems pavyko išklimpti iš narkotikų liūno ir tapti puikiais leidėjais, socialiniais verslininkais. Užsienyje veikianti organizacija siūlo jaunimui mokytis dizaino pagrindų, plėtoti jaunų žmonių įgūdžius versle. „Pradėjome nuo nulio, bet pastebėjom, kad sekasi neblogai. Dėka organizacijoje įgytų žinių ir įgūdžių, mes įkūrėme madingų drabužių parduotuvę – plėtojame spausdinimo ant trikotažo paslaugas. Tai labai puiki galimybė jauniems žmonėms įgyti žinių, padėsiančių įkurti savo verslą“, – savąja patirtimi su konferencijos dalyviais dalinosi jaunuolis iš Londono. Kitas jaunuolis pasakojo, jog Jungtinėje Karalystėje buvo įsitraukęs į narkotikų verslą, tačiau dar būdamas vos penkiolikos netikėta pažintis su Julia (organizacijos direktore) jam padėjo įsitraukti į veiklą, po kurios jis teigė supratęs, kad gyvenimas keičiasi. Jaunuoliai pasakojo leidžiantys jaunimo žurnalą, kuris yra puiki jų saviraiškos, kūrybinė priemonė jaunimui – norinčiam ir galinčiam veikti. „Mūsų medijų platforma atspindi jauno žmogaus veiklą, rezultatus. Mums pavyko pakalbinti net Jungtinės Karalystės ministro pirmininko pavaduotoją Nick‘ą Clegg‘ą“, – apie savo vieną įspūdingiausių pasiekimų pasakojo jaunuoliai.

Konferencijoje buvo kalbama apie jaunimo politiką įvairiais rakursais. Iš gausos temų, kurios buvo nagrinėjamos ir išdiskutuotos konferencijos metu, galima daryti išvadą, jog šioje srityje vyrauja lengvas chaosas. Abejotina tik tai, ar tokiais susibūrimais, apart jaunimo politikos įgyvendintojų išsikalbėjimo, kažkas ims keistis. Bene vienintelis realiausias ėjimas – LR Švietimo ir mokslo ministerijos įtraukimas į veiklas ir panašaus pobūdžio konferencijas, nes mokykla yra antroji institucija, lygiai taip pat atsakinga už jauno žmogaus formavimąsi. O tarp šių dviejų sektorių šiuo metu glaudaus bendradarbiavimo nematoma.

 

Evelina KISLYCH

 

Svarbu

Jaunimo reikalų koordinatorių visuotinis rinkiminis susirinkimas-seminaras „Koordinalizacija 2017“

NJRKA Jaunimo reikalų koordinatorių visuotinis rinkiminis susirinkimas-seminaras „Koordinalizacija 2017“ (kartu su NJRKA prezidento ir valdybos rinkimais, naujų JRK priėmimu) numatyta, kad vyks gruodžio 5-6 d. pačiame Lietuvos centre – Kėdainiuose, viešbutyje „Grėjaus namas“ (www.grejausnamas.lt).  

Preliminari programa:

Jaunimo politikos dėmesio centre – regionai

Kovo pradžioje Jaunimo reikalų departamentas (JRD), drauge su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo nacionalinį susitikimą „Regioninės jaunimo politikos plėtra“. Šiemet šis jaunimo politikos formuotojų ir įgyvendintojų susitikimas įvyko vienoje lankomiausių Lietuvos kurortinių vietovių – Trakuose. Į vieną vietą bendram tikslui susitiko per 100 žmonių, tiesiogiai ir netiesiogiai atsakingų už palankios jaunimui aplinkos kūrimą ir jų tikslingo integravimosi į visuomenę skatinimą ir palaikymą.

Skaityti daugiau...

Kandidatės į NJRKA prezidentes motyvacinis laiškas

      Šių metų gruodžio 5-6 d. Kėdainiuose rengiamo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) visuotinio susirinkimo metu bus renkamas ir naujas NJRKA prezidentas. Pateikiame kandidatės į organizacijos prezidentes motyvacinį laišką:

Skaityti daugiau...

New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!

Jaunimo nedarbas – viena opiausių šalies problemų, turinti įtaką tokiems neigiamiems socialiniams reiškiniams kaip emigracija, nusikalstamumas, įvairios jaunimo priklausomybės.

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kasmet renka ir analizuoja duomenis apie niekur nedirbančius, nesimokančius ir mokymuose nedalyvaujančius (NEET) jaunus (15-29 m.) žmones. EBPO 2017 metų duomenimis, skirtingose šalyse NEET procentas nuo bendro tos amžiaus grupės jaunų žmonių skaičiaus varijuoja nuo 4,0 iki 33,6 proc. (vaikinai) ir nuo 5,9 iki 40,8 proc. (merginos). Atotrūkis tarp šių skaičių yra gana didelis. Tam įtaką darbo ne tik kiekvienos šalies ekonominės ir kitos sąlygos, bet ir metodai ir priemonės, kurie yra naudojami siekiant mažinti NEET skaičių. Šiuo metu nėra vieningo modelio, kurį naudojant būtų užtikrinamas stabilus NEET skaičiaus mažėjimas.

EBPO duomenimis, 2017 metais Lietuvoje NEET sudarė 11,2 proc. nuo bendro 15-29 metų amžiaus jaunų žmonių skaičiaus. Siekiant sumažinti niekur nedirbančių, nesimokančių ir kitokiuose mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų skaičių, Lietuvoje 2015 metais nacionaliniu mastu buvo pradėtas įgyvendinti projektas “Atrask save”, kurio pagrindinis tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projekto vykdytojais tapo visoje šalies teritorijoje veikiančios teritorinės darbo biržos. Tai vienas iš būdų naudojamų mažinant NEET skaičių. Kiekviena šalis naudoja įvairius metodus ir priemones darbui su NEET.

Siekdama prisidėti prie niekur NEET grupei prisiriamų jaunų žmonių integracijos sklandžiau grįžti mokytis ar į darbo rinką, 2017 m. Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA) kartu su partneriais iš Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Lenkijos pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!, kurio tikslas – keičiantis gerąja patirtimi ir naujovėmis apie jaunimo užimtumą (mokymai, stažuotės, praktika, savanorystė ir kt.), kurios yra naudojamos skirtingose ​​šalyse, sukurti naują bendrą modelį ir pritaikyti jį projekto partnerėse bei kitose šalyse.

Nuo 2017 m. liepos mėnesio visos projekte dalyvaujančios organizacijos, pasitelkdamos ekspertus, atlikę jaunimo nedarbo situacijos analizę, po apskritojo stalo diskusijų su jaunimu kiekvienoje projekte dalyvaujančioje savivaldybėje, parengė bendrą vietos valdžios institucijų rekomendacijų sąrašą vietos valdžios institucijoms, pagrįstą dabartinės jaunimo nedarbo padėties tyrimais ir esama įsidarbinimo galimybių praktika jaunimo užimtumo politikos gerinimui.

Spalio 8-14 d. Ispanijos Toledo mieste esančioje San Servado pilyje vyko projekto partnerių organizuoti jaunimo mokymai, kurių metu padedant patyrusiems mokymų vadovams, 35 jaunuoliai (po 6 jaunuolius ir 1 grupės vadovą iš kiekvienos dalyvaujančios šalies) tobulino savo bendravimo, darbo komandoje, asmeninius įgūdžius bei kompetencijas ir taip pat prisidėjo prie jau anksčiau minėto modelio rengimo.

Po Ispanijoje vykusių mokymų, kiekvienas mokymuose dalyvavęs jaunuolis praleis savanoriaudamas organizacijose ne mažiau kaip 30 val., kurių metu su atsakingo asmens pagalba stengsis perduoti kitiems savo savivaldybės jaunuoliams žinias ir įgūdžius įgytus mokymų metu.

Apibendrinus visų projekto partnerių surinktus duomenis, mokymų metu sugeneruotas idėjas ir pasiūlymus, 2019 m. liepos mėn. planuojama baigti rengti naują darbo su NEET modelį, kurį planuojama įgyvendinti ne tik projekte dalyvaujančiose, bet ir kitose šalyse. Parengtas modelis visuomenei bus pristatytas projekto baigiamosios konferencijos metu. Daugiau apie projektą galite sužinoti čia.

Už šio straipsnio turinį atsako Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Jaunimo reikalų koordinatoriai – ne dėl „varnelės“

bendra jrkaSpalio 10–12 dienomis Druskininkuose vyko jau dešimtas, jubiliejinis Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) kasmetinis suvažiavimas – „Koordinalizacija 2013“. Šiemet į vieną vietą susirinko net 46 Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai. Prie bendro stalo susėdę jaunimo politikos formuotojai ir įgyvendintojai dalinosi ne tik metiniais pasiekimais, bet sveika kritika – suvažiavimo metu virė aštrios diskusijos.

 

Skaityti daugiau...

SVARBU

New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!

Jaunimo nedarbas – viena opiausių šalies problemų, turinti įtaką tokiems neigiamiems socialiniams reiškiniams kaip emigracija, nusikalstamumas, įvairios jaunimo priklausomybės.

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kasmet renka ir analizuoja duomenis apie niekur nedirbančius, nesimokančius ir mokymuose nedalyvaujančius (NEET) jaunus (15-29 m.) žmones. EBPO 2017 metų duomenimis, skirtingose šalyse NEET procentas nuo bendro tos amžiaus grupės jaunų žmonių skaičiaus varijuoja nuo 4,0 iki 33,6 proc. (vaikinai) ir nuo 5,9 iki 40,8 proc. (merginos). Atotrūkis tarp šių skaičių yra gana didelis. Tam įtaką darbo ne tik kiekvienos šalies ekonominės ir kitos sąlygos, bet ir metodai ir priemonės, kurie yra naudojami siekiant mažinti NEET skaičių. Šiuo metu nėra vieningo modelio, kurį naudojant būtų užtikrinamas stabilus NEET skaičiaus mažėjimas.

EBPO duomenimis, 2017 metais Lietuvoje NEET sudarė 11,2 proc. nuo bendro 15-29 metų amžiaus jaunų žmonių skaičiaus. Siekiant sumažinti niekur nedirbančių, nesimokančių ir kitokiuose mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų skaičių, Lietuvoje 2015 metais nacionaliniu mastu buvo pradėtas įgyvendinti projektas “Atrask save”, kurio pagrindinis tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projekto vykdytojais tapo visoje šalies teritorijoje veikiančios teritorinės darbo biržos. Tai vienas iš būdų naudojamų mažinant NEET skaičių. Kiekviena šalis naudoja įvairius metodus ir priemones darbui su NEET.

Siekdama prisidėti prie niekur NEET grupei prisiriamų jaunų žmonių integracijos sklandžiau grįžti mokytis ar į darbo rinką, 2017 m. Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA) kartu su partneriais iš Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Lenkijos pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!, kurio tikslas – keičiantis gerąja patirtimi ir naujovėmis apie jaunimo užimtumą (mokymai, stažuotės, praktika, savanorystė ir kt.), kurios yra naudojamos skirtingose ​​šalyse, sukurti naują bendrą modelį ir pritaikyti jį projekto partnerėse bei kitose šalyse.

Nuo 2017 m. liepos mėnesio visos projekte dalyvaujančios organizacijos, pasitelkdamos ekspertus, atlikę jaunimo nedarbo situacijos analizę, po apskritojo stalo diskusijų su jaunimu kiekvienoje projekte dalyvaujančioje savivaldybėje, parengė bendrą vietos valdžios institucijų rekomendacijų sąrašą vietos valdžios institucijoms, pagrįstą dabartinės jaunimo nedarbo padėties tyrimais ir esama įsidarbinimo galimybių praktika jaunimo užimtumo politikos gerinimui.

Spalio 8-14 d. Ispanijos Toledo mieste esančioje San Servado pilyje vyko projekto partnerių organizuoti jaunimo mokymai, kurių metu padedant patyrusiems mokymų vadovams, 35 jaunuoliai (po 6 jaunuolius ir 1 grupės vadovą iš kiekvienos dalyvaujančios šalies) tobulino savo bendravimo, darbo komandoje, asmeninius įgūdžius bei kompetencijas ir taip pat prisidėjo prie jau anksčiau minėto modelio rengimo.

Po Ispanijoje vykusių mokymų, kiekvienas mokymuose dalyvavęs jaunuolis praleis savanoriaudamas organizacijose ne mažiau kaip 30 val., kurių metu su atsakingo asmens pagalba stengsis perduoti kitiems savo savivaldybės jaunuoliams žinias ir įgūdžius įgytus mokymų metu.

Apibendrinus visų projekto partnerių surinktus duomenis, mokymų metu sugeneruotas idėjas ir pasiūlymus, 2019 m. liepos mėn. planuojama baigti rengti naują darbo su NEET modelį, kurį planuojama įgyvendinti ne tik projekte dalyvaujančiose, bet ir kitose šalyse. Parengtas modelis visuomenei bus pristatytas projekto baigiamosios konferencijos metu. Daugiau apie projektą galite sužinoti čia.

Už šio straipsnio turinį atsako Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kandidatės į NJRKA prezidentes motyvacinis laiškas

      Šių metų gruodžio 5-6 d. Kėdainiuose rengiamo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) visuotinio susirinkimo metu bus renkamas ir naujas NJRKA prezidentas. Pateikiame kandidatės į organizacijos prezidentes motyvacinį laišką:

Jaunimo reikalų koordinatorių visuotinis rinkiminis susirinkimas-seminaras „Koordinalizacija 2017“

NJRKA Jaunimo reikalų koordinatorių visuotinis rinkiminis susirinkimas-seminaras „Koordinalizacija 2017“ (kartu su NJRKA prezidento ir valdybos rinkimais, naujų JRK priėmimu) numatyta, kad vyks gruodžio 5-6 d. pačiame Lietuvos centre – Kėdainiuose, viešbutyje „Grėjaus namas“ (www.grejausnamas.lt).  

Preliminari programa:

Europos tyrėjų bendradarbiavimas – būtinas

Lietuvoje įvyko ilgai laukti tarptautiniai jaunimo tyrėjų mokymai „Youth researchers: upgraded!“ (liet. Jaunimo tyrėjai: atnaujinta), kuriuos organizavo VšĮ „Politikos ir tyrimų analizės institutas“. Mokymai, kuriuose dalyvavo net aštuonių šalių (Turkijos, Norvegijos, Portugalijos, Lietuvos ir kt.) jaunimo situacijos tyrėjai bei jaunimo politikos ekspertai vyko jaunimo politikos padangėje garsiame mokymų centre „Daugirdiškės“ (Trakų rajonas).

Jaunimo politikos dėmesio centre – regionai

Kovo pradžioje Jaunimo reikalų departamentas (JRD), drauge su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo nacionalinį susitikimą „Regioninės jaunimo politikos plėtra“. Šiemet šis jaunimo politikos formuotojų ir įgyvendintojų susitikimas įvyko vienoje lankomiausių Lietuvos kurortinių vietovių – Trakuose. Į vieną vietą bendram tikslui susitiko per 100 žmonių, tiesiogiai ir netiesiogiai atsakingų už palankios jaunimui aplinkos kūrimą ir jų tikslingo integravimosi į visuomenę skatinimą ir palaikymą.