NAUJIENOS
Jūsų IP adresas: 3.235.30.155 Prisijungimas - Registruokitės

Supporting the Development of Youth Policy on Municipal Level in Georgia” Supporting the Development of Youth Policy on Municipal Level in Georgia

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (toliau – NJRKA) kartu su partneriais iš Lenkijos ir Gruzijos sėkmingai baigė įgyvendinti tarptautinį projektą „Supporting the development of youth policy on municipal level in Georgia“. Vadovaujantis projekto partneris – Gruzijos Respublikos švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerija. Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi jaunimo politikos įgyvendinimo srityje vietos lygmeniu bei parengti darbo su jaunimu gaires skirtas Gruzijos jaunimo darbuotojams. 

Projekto metu vykdomomis veiklomis buvo siekiama:
• kelti savivaldybėse dirbančių jaunimo darbuotojų, kitų jaunimo darbuotojų ir jaunų žmonių gebėjimus aktyviau įsitraukti į jaunimo politikos įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą vietos lygmeniu;
• stiprinti institucinę struktūrą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios jaunimo politikos įgyvendinimo srityje;
• padidinti švietimo išteklių prieinamumą, susijusį su vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų jaunimo darbuotojų nuolatiniu mokymusi ir tobulėjimu.

njrka - batumis

Dėl įvairių pokyčių Sakartvelo ministerijos struktūrose projekto įgyvendinimas buvo kiek komplikuotas. Projekte numatytos veiklos buvo suplanuotos ir turėjo būti įgyvendintos per 2 metus, tačiau dėl nestabilios padėties ministerijoje realiam veiklų įgyvendinimui liko 7 mėnesių (2019 m. kovo-rugsėjo mėn.) laikotarpis. Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2018 m. rugpjūčio 15-17 d. Tbilisyje (Sakartvelas). Jame dalyvavo tuometinė NJRKA prezidentė Viktorija Gaspariūnaitė. Susitikimo metu buvo detaliai aptartas projekto veiklų įgyvendinimo grafikas, pasiskirstyta atsakomybėmis bei baigtas planuoti projekto biudžetas. Pagal projekto paraišką turėjo būti įgyvendintos šios veiklos: suorganizuoti 2 tarptautiniai mokymai Rustavi mieste, skirti jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams, projekto partnerių iš Lenkijos ir Sakartvelo pažintinis vizitas ir praktinis darbo stebėjimas (job shadowing days), sukurtos darbo su jaunimo gairės ir internetinė platforma, skirti Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams. Daug dėmesio buvo skiriama tinkamam veiklų plano parengimui, kadangi dėl sutrumpėjusio projekto įgyvendinimo laiko, tinkamas savalaikis projekto veiklų išdėstymas ir kokybiškas įgyvendinimas tapo ženkliu iššūkiu.

Pirmieji suplanuoti mokymai prasidėjo 2019 m. kovo 22-27 d. Rustavi mieste (Sakartvelas). Šiuose mokymuose dalyvavo kai kurių Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių (Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Naujosios Akmenės rajono ir Pasvalio rajono) jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai. Mokymų metu buvo pristatoma ir analizuojama visų projekto partnerių šalių jaunimo politika, gilinamos žinios apie jaunimo politiką, tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą ir kartu ieškoma naujų būdų tobulinti jaunimo politikos įgyvendinimą Sakartvele. Mokymų metu visi projekto dalyviai analizuodami įvairias praktikas, pavyzdžius, mokėsi vieni iš kitų siekdami padėti pradžia jungtinei ekspertų grupei, kuri sekančiuose projekto etapuose kūrė darbo su jaunimu gaires skirtas Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams.

Po šių mokymų jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai dalyvavo pažintiniame vizite ir praktiniame darbo stebėjime (job shadowing days), kuris vyko 2019 m. kovo 28-balandžio 6 d. Kaune. Praktinis darbo stebėjimas vyko ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Lietuvoje vykusiose veiklose dalyvavo jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai iš Lenkijos (6 asmenys) ir Sakartvelo (24 asmenys). Veiklų metu projekto dalyviai susipažino su Lietuvos jaunimo politikos struktūra, kurią visiems susirinkusiems pristatė Jaunimo reikalų departamento atstovė Justina Lukoševičiūtė. Projekto metu dalyviai lankėsi atviruose jaunimo centruose ir erdvėse, bendravo su vietos jaunimo darbuotojais bei jaunimu. Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Elektrėnuose, Raseiniuose bei Šakiuose, kur susitiko su vietos jaunimo reikalų tarybos nariais, jaunimo organizacijų atstovais, kurie pristatė savo savivaldybių jaunimo politiką. Taip pat buvo aplankytas Kauno Dainavos poliklinikos jaunimo centras, jaunimo centrai „Žalianamis“, „Patria“. Pažintinio vizito dalyviai Lietuvoje viešėjo kovo 28-balandžio 2 d., o praktinio darbo stebėjimo dalyviai iki balandžio 6 d.

Antrieji tarptautiniai mokymai vyko balandžio 11-16 d. Rustavi mieste (Sakartvelas). Šiuose mokymuose dalyvavo Raseinių rajono, Šakių rajono, Klaipėdos rajono ir Pasvalio rajono atstovai (jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai). Šių mokymų metu dalyviai dalinosi geraisiais savo regiono jaunimo politikos pavyzdžiais, simuliavo jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir veikimo procesus. Siekiant efektyviai išnaudoti projekto laiką, balandžio 11-13 d. kartu su mokymais vyko ir vidurio projekto laikotarpio projekto partnerių susitikimas, kurio metu projekto koordinatoriai aptarė projekto įgyvendinimo procesą, iššūkius su kuriais susiduriama, pirmųjų mokymų, pažintinio vizito ir praktinio darbo stebėjimo rezultatus, aptarė sekančių projekto veiklų įgyvendinimo klausimus.

Kadangi vienas iš projekto tikslų buvo parengti darbo su jaunimu gaires skirtas Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams. Projekto metu sudaryta tarptautinė ekspertų komanda. Atlikus viešuosius pirkimus, NJRKA ekspertu tapo Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas Marius Ulozas, kuris kartu su kitų šalių ekspertais parengė darbo su jaunimu gaires, skirtas Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams. Taip pat buvo sukurta internetinė mokymosi platforma, skirta Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams, kurioje talpinama visa su jų darbu susijusi aktuali informacija. Tiek darbo su jaunimu gairės, tiek internetinė mokymosi platforma buvo parengtos atsižvelgiant į projekto partnerių šalių pasiūlymus ir rekomendacijas, gautas tarptautinių mokymų, pažintinio vizito ir praktinių darbo stebėjimų metu.

Projektas bei jo rezultatai buvo pristatyti 2019 m. rugsėjo 9 d. Gruzijoje, Batumi mieste vykusioje projekto baigiamojoje konferencijoje. Konferencijoje dalyvavo NJRKA valdybos nariai: Rokiškio rajono jaunimo reikalų koordinatorius Gediminas Kriovė, Druskininkų jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas, Birštono jaunimo reikalų koordinatorė Žaneta Židonienė, Alytaus miesto jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė, Mažeikių rajono jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė, Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas, projekto ekspertas Marius Ulozas ir projekto vadovė Viktorija Gaspariūnaitė. Konferencijos metu buvo ne tik pristatyti projekto rezultatai, bet ir jaunimo politikos rekomendacijos Sakartvelo savivaldybėms.


Už šio straipsnio turinį atsako Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.