NAUJIENOS
Jūsų IP adresas: 34.204.173.45 Prisijungimas - Registruokitės

Kandidatės į NJRKA prezidentes motyvacinis laiškas

      Šių metų gruodžio 5-6 d. Kėdainiuose rengiamo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) visuotinio susirinkimo metu bus renkamas ir naujas NJRKA prezidentas. Pateikiame kandidatės į organizacijos prezidentes motyvacinį laišką:

Skaityti daugiau: Kandidatės į NJRKA prezidentes motyvacinis laiškas

Mantas Zakarka: „Jūs pažaiskit smėlio dėžėje, o mes padarysim taip, kaip mums atrodo geriausia“

2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seime (toliau – LRS) viešėjo ne tik valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, svečiai iš Londono, bet ir Nacionalinio neapykantos kalbos mažinimo komiteto kampanijos simbolis Panda. Visi jie susirinko į atrodytų jau n-ąją panašaus pobūdžio konferenciją apie jaunimo politiką Lietuvoje. Tačiau šį kartą dalyviams buvo iškeltas retorinis klausimas: ar siekiame to, ko norime siekti? Kitais žodžiais tariant: ar darome tai, ką turėtume daryti?

 

Skaityti daugiau: Mantas Zakarka: „Jūs pažaiskit smėlio dėžėje, o mes padarysim taip, kaip mums atrodo geriausia“

Nuo šiol universitetinis išsilavinimas valstybės tarnautojui nereikalingas

Turbūt net labai norint nepavyktų apibūdinti Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių (toliau – JRK) veido išraiškų, jiems išvydus vieninteliame oficialiame šalies  leidinyje „Valstybės žiniose“ paskelbtą ministro įsakymo pakeitimą. Jame transliuojama viena žinia: jaunimo politika grimzta žemyn – JRK postą galės užimti ir neuniversitetinį, koleginį išsilavinimą turintys asmenys.

 

Skaityti daugiau: Nuo šiol universitetinis išsilavinimas valstybės tarnautojui nereikalingas

New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!

Jaunimo nedarbas – viena opiausių šalies problemų, turinti įtaką tokiems neigiamiems socialiniams reiškiniams kaip emigracija, nusikalstamumas, įvairios jaunimo priklausomybės.

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kasmet renka ir analizuoja duomenis apie niekur nedirbančius, nesimokančius ir mokymuose nedalyvaujančius (NEET) jaunus (15-29 m.) žmones. EBPO 2017 metų duomenimis, skirtingose šalyse NEET procentas nuo bendro tos amžiaus grupės jaunų žmonių skaičiaus varijuoja nuo 4,0 iki 33,6 proc. (vaikinai) ir nuo 5,9 iki 40,8 proc. (merginos). Atotrūkis tarp šių skaičių yra gana didelis. Tam įtaką darbo ne tik kiekvienos šalies ekonominės ir kitos sąlygos, bet ir metodai ir priemonės, kurie yra naudojami siekiant mažinti NEET skaičių. Šiuo metu nėra vieningo modelio, kurį naudojant būtų užtikrinamas stabilus NEET skaičiaus mažėjimas.

EBPO duomenimis, 2017 metais Lietuvoje NEET sudarė 11,2 proc. nuo bendro 15-29 metų amžiaus jaunų žmonių skaičiaus. Siekiant sumažinti niekur nedirbančių, nesimokančių ir kitokiuose mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų skaičių, Lietuvoje 2015 metais nacionaliniu mastu buvo pradėtas įgyvendinti projektas “Atrask save”, kurio pagrindinis tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projekto vykdytojais tapo visoje šalies teritorijoje veikiančios teritorinės darbo biržos. Tai vienas iš būdų naudojamų mažinant NEET skaičių. Kiekviena šalis naudoja įvairius metodus ir priemones darbui su NEET.

Siekdama prisidėti prie niekur NEET grupei prisiriamų jaunų žmonių integracijos sklandžiau grįžti mokytis ar į darbo rinką, 2017 m. Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA) kartu su partneriais iš Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Lenkijos pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą New way – Educated, Motyvated, Employed (EME)!, kurio tikslas – keičiantis gerąja patirtimi ir naujovėmis apie jaunimo užimtumą (mokymai, stažuotės, praktika, savanorystė ir kt.), kurios yra naudojamos skirtingose ​​šalyse, sukurti naują bendrą modelį ir pritaikyti jį projekto partnerėse bei kitose šalyse.

Nuo 2017 m. liepos mėnesio visos projekte dalyvaujančios organizacijos, pasitelkdamos ekspertus, atlikę jaunimo nedarbo situacijos analizę, po apskritojo stalo diskusijų su jaunimu kiekvienoje projekte dalyvaujančioje savivaldybėje, parengė bendrą vietos valdžios institucijų rekomendacijų sąrašą vietos valdžios institucijoms, pagrįstą dabartinės jaunimo nedarbo padėties tyrimais ir esama įsidarbinimo galimybių praktika jaunimo užimtumo politikos gerinimui.

Spalio 8-14 d. Ispanijos Toledo mieste esančioje San Servado pilyje vyko projekto partnerių organizuoti jaunimo mokymai, kurių metu padedant patyrusiems mokymų vadovams, 35 jaunuoliai (po 6 jaunuolius ir 1 grupės vadovą iš kiekvienos dalyvaujančios šalies) tobulino savo bendravimo, darbo komandoje, asmeninius įgūdžius bei kompetencijas ir taip pat prisidėjo prie jau anksčiau minėto modelio rengimo.

Po Ispanijoje vykusių mokymų, kiekvienas mokymuose dalyvavęs jaunuolis praleis savanoriaudamas organizacijose ne mažiau kaip 30 val., kurių metu su atsakingo asmens pagalba stengsis perduoti kitiems savo savivaldybės jaunuoliams žinias ir įgūdžius įgytus mokymų metu.

Apibendrinus visų projekto partnerių surinktus duomenis, mokymų metu sugeneruotas idėjas ir pasiūlymus, 2019 m. liepos mėn. planuojama baigti rengti naują darbo su NEET modelį, kurį planuojama įgyvendinti ne tik projekte dalyvaujančiose, bet ir kitose šalyse. Parengtas modelis visuomenei bus pristatytas projekto baigiamosios konferencijos metu. Daugiau apie projektą galite sužinoti čia.

Už šio straipsnio turinį atsako Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Supporting the Development of Youth Policy on Municipal Level in Georgia” Supporting the Development of Youth Policy on Municipal Level in Georgia

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (toliau – NJRKA) kartu su partneriais iš Lenkijos ir Gruzijos sėkmingai baigė įgyvendinti tarptautinį projektą „Supporting the development of youth policy on municipal level in Georgia“. Vadovaujantis projekto partneris – Gruzijos Respublikos švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerija. Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi jaunimo politikos įgyvendinimo srityje vietos lygmeniu bei parengti darbo su jaunimu gaires skirtas Gruzijos jaunimo darbuotojams. 

Projekto metu vykdomomis veiklomis buvo siekiama:
• kelti savivaldybėse dirbančių jaunimo darbuotojų, kitų jaunimo darbuotojų ir jaunų žmonių gebėjimus aktyviau įsitraukti į jaunimo politikos įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą vietos lygmeniu;
• stiprinti institucinę struktūrą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios jaunimo politikos įgyvendinimo srityje;
• padidinti švietimo išteklių prieinamumą, susijusį su vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų jaunimo darbuotojų nuolatiniu mokymusi ir tobulėjimu.

njrka - batumis

Dėl įvairių pokyčių Sakartvelo ministerijos struktūrose projekto įgyvendinimas buvo kiek komplikuotas. Projekte numatytos veiklos buvo suplanuotos ir turėjo būti įgyvendintos per 2 metus, tačiau dėl nestabilios padėties ministerijoje realiam veiklų įgyvendinimui liko 7 mėnesių (2019 m. kovo-rugsėjo mėn.) laikotarpis. Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2018 m. rugpjūčio 15-17 d. Tbilisyje (Sakartvelas). Jame dalyvavo tuometinė NJRKA prezidentė Viktorija Gaspariūnaitė. Susitikimo metu buvo detaliai aptartas projekto veiklų įgyvendinimo grafikas, pasiskirstyta atsakomybėmis bei baigtas planuoti projekto biudžetas. Pagal projekto paraišką turėjo būti įgyvendintos šios veiklos: suorganizuoti 2 tarptautiniai mokymai Rustavi mieste, skirti jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams, projekto partnerių iš Lenkijos ir Sakartvelo pažintinis vizitas ir praktinis darbo stebėjimas (job shadowing days), sukurtos darbo su jaunimo gairės ir internetinė platforma, skirti Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams. Daug dėmesio buvo skiriama tinkamam veiklų plano parengimui, kadangi dėl sutrumpėjusio projekto įgyvendinimo laiko, tinkamas savalaikis projekto veiklų išdėstymas ir kokybiškas įgyvendinimas tapo ženkliu iššūkiu.

Pirmieji suplanuoti mokymai prasidėjo 2019 m. kovo 22-27 d. Rustavi mieste (Sakartvelas). Šiuose mokymuose dalyvavo kai kurių Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių (Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Naujosios Akmenės rajono ir Pasvalio rajono) jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai. Mokymų metu buvo pristatoma ir analizuojama visų projekto partnerių šalių jaunimo politika, gilinamos žinios apie jaunimo politiką, tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą ir kartu ieškoma naujų būdų tobulinti jaunimo politikos įgyvendinimą Sakartvele. Mokymų metu visi projekto dalyviai analizuodami įvairias praktikas, pavyzdžius, mokėsi vieni iš kitų siekdami padėti pradžia jungtinei ekspertų grupei, kuri sekančiuose projekto etapuose kūrė darbo su jaunimu gaires skirtas Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams.

Po šių mokymų jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai dalyvavo pažintiniame vizite ir praktiniame darbo stebėjime (job shadowing days), kuris vyko 2019 m. kovo 28-balandžio 6 d. Kaune. Praktinis darbo stebėjimas vyko ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Lietuvoje vykusiose veiklose dalyvavo jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai iš Lenkijos (6 asmenys) ir Sakartvelo (24 asmenys). Veiklų metu projekto dalyviai susipažino su Lietuvos jaunimo politikos struktūra, kurią visiems susirinkusiems pristatė Jaunimo reikalų departamento atstovė Justina Lukoševičiūtė. Projekto metu dalyviai lankėsi atviruose jaunimo centruose ir erdvėse, bendravo su vietos jaunimo darbuotojais bei jaunimu. Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Elektrėnuose, Raseiniuose bei Šakiuose, kur susitiko su vietos jaunimo reikalų tarybos nariais, jaunimo organizacijų atstovais, kurie pristatė savo savivaldybių jaunimo politiką. Taip pat buvo aplankytas Kauno Dainavos poliklinikos jaunimo centras, jaunimo centrai „Žalianamis“, „Patria“. Pažintinio vizito dalyviai Lietuvoje viešėjo kovo 28-balandžio 2 d., o praktinio darbo stebėjimo dalyviai iki balandžio 6 d.

Antrieji tarptautiniai mokymai vyko balandžio 11-16 d. Rustavi mieste (Sakartvelas). Šiuose mokymuose dalyvavo Raseinių rajono, Šakių rajono, Klaipėdos rajono ir Pasvalio rajono atstovai (jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai). Šių mokymų metu dalyviai dalinosi geraisiais savo regiono jaunimo politikos pavyzdžiais, simuliavo jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir veikimo procesus. Siekiant efektyviai išnaudoti projekto laiką, balandžio 11-13 d. kartu su mokymais vyko ir vidurio projekto laikotarpio projekto partnerių susitikimas, kurio metu projekto koordinatoriai aptarė projekto įgyvendinimo procesą, iššūkius su kuriais susiduriama, pirmųjų mokymų, pažintinio vizito ir praktinio darbo stebėjimo rezultatus, aptarė sekančių projekto veiklų įgyvendinimo klausimus.

Kadangi vienas iš projekto tikslų buvo parengti darbo su jaunimu gaires skirtas Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams. Projekto metu sudaryta tarptautinė ekspertų komanda. Atlikus viešuosius pirkimus, NJRKA ekspertu tapo Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas Marius Ulozas, kuris kartu su kitų šalių ekspertais parengė darbo su jaunimu gaires, skirtas Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams. Taip pat buvo sukurta internetinė mokymosi platforma, skirta Sakartvelo savivaldybių jaunimo darbuotojams, kurioje talpinama visa su jų darbu susijusi aktuali informacija. Tiek darbo su jaunimu gairės, tiek internetinė mokymosi platforma buvo parengtos atsižvelgiant į projekto partnerių šalių pasiūlymus ir rekomendacijas, gautas tarptautinių mokymų, pažintinio vizito ir praktinių darbo stebėjimų metu.

Projektas bei jo rezultatai buvo pristatyti 2019 m. rugsėjo 9 d. Gruzijoje, Batumi mieste vykusioje projekto baigiamojoje konferencijoje. Konferencijoje dalyvavo NJRKA valdybos nariai: Rokiškio rajono jaunimo reikalų koordinatorius Gediminas Kriovė, Druskininkų jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas, Birštono jaunimo reikalų koordinatorė Žaneta Židonienė, Alytaus miesto jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė, Mažeikių rajono jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė, Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas, projekto ekspertas Marius Ulozas ir projekto vadovė Viktorija Gaspariūnaitė. Konferencijos metu buvo ne tik pristatyti projekto rezultatai, bet ir jaunimo politikos rekomendacijos Sakartvelo savivaldybėms.


Už šio straipsnio turinį atsako Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.